Timeit-bloggen

Perfect timing, helt tilfeldig!

22. desember 2023 | Aktuelt, Produkter, Sikkerhet

Sjelden har timingen på en oppgradering passet bedre!

I høst startet Timeit AS jobben med å oppgradere backupløsningen vår. Tiden var inne, utstyret nærmer seg slutten på driftsperioden. Derfor oppgraderer vi maskinvaren/utstyret, og benytter samtidig anledningen til å bygge om løsningen en del:

  • Vi øker lagringskapasiteten betydelig, til omtrent det dobbelte av hva vi hadde.
  • Vi øker engasjementet vårt mot Veeam som er vår leverandør av backup teknologi.
  • Vi faser inn Immutable1 backup i mye større grad, nå også på to lokasjoner.
  • Vi har implementert sikkerhetslogging2 med varsling av potensielt skadelig/uønskede hendelser.

I forbindelse med disse endringene står vi også midt i en revisjon av backup-rammeverket vårt. Vi er midt i en prosess hvor vi sammen med kunden går gjennom backup-rutinen for hver enkelt og formaliserer dette.

De siste ukers hendelser med flere datainnbrudd og nedlåsing av data ved kryptering hos bedrifter og IT-tjensteleverandører har vekket en bekymring, og vi har jobbet på spreng inn mot julen for å være rustet så godt som mulig når vi tar juleferie.

Ønsker dere alle en god jul!

 

1Immutable: ordet betyr «uforanderlig» som i vår sammenheng betyr at en backup, når den er utført og lagret, ikke kan forandres på. Alle backuper har en «utløpstid» og kan ikke endres på eller slettes før denne utløpstiden, selv ikke administrator med full tilgang får slettet data fra en immutable backup.

2Sikkerhetslogging: En såkalt SIEM løsning (Security Information and Event Management). Programvare som overvåker all vår infrastruktur for å oppdage og varsle mulige trusler.

 

 

 

 

Jens Budsberg

Jens Budsberg

Daglig leder