Timeit-bloggen

  • 23. september 2019
    Arbeid smartere, sett opp overvåking
    PRTG Network Monitor overvåker hele din infrastruktur 24 timer i døgnet og varsler deg om problemer før brukeren opplever dem. Finn ut mer om overvåkingsprogramvaren som hjelper systemadministratorer å jobbe smartere, raskere og bedre!
  • 29. oktober 2018
    Fatland Jæren først - i verden!
    Som første kunde i verden fikk Fatland Jæren AS nylig levert en flunkende ny, 4. generasjons HPE StoreOnce 3620 fra Timeit AS. Vi er HPE Partner og det er stor stas å være tidlig ute med nye, forbedrede produkter.